Thema dieren: excursie schooltuinen unit 3

Afgelopen week zijn de klassen van unit 3 op excursie geweest. We bezochten de schooltuinen en hebben buiten gezocht naar bodemdiertjes. De verzamelde insecten, veelpotigen en spinachtigen werden aan het einde van de les onder de microscoop bekeken. De excursie sloot aan bij het huidige thema: dieren dichtbij huis.
Media
  • schooltuinen excursie