Even voorstellen;

Ik ben Maaike Hamers, moeder van Beau uit groep 3C. Sinds Beau hier op school zit ben ik lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van school. Ik vind dit een goede manier om betrokken te zijn bij de school. In de MR heb ik de school en vooral de mensen in de school goed leren kennen en kan ik mee  denken over dingen die er op school gebeuren.

In de MR zitten nu 3 leerkrachten en 2 ouders.  Aangezien mijn dochter dit jaar in haar laatste jaar zit,  zijn we heel hard op zoek naar 2 enthousiaste ouders.  We vergaderen ongeveer 7 keer per schooljaar van 17.00 uur tot 18.30 uur over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen en de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten.

Lijkt je dit iets, of heb je nog vragen laat het ons dan weten. Het emailadres van de MR is MR@sbodehasselbraam.nl of meld je bij de leerkracht van je kind.

Groet Maaike Hamers