Wat bieden wij

SBO de Hasselbraam is een van de 14 scholen van Kolom, Stichting voor Speciaal onderwijs. De school is genoemd naar een onderdeel van een boek van A.MG Schmidt, Pluk van de Petteflet. 

De Hasselbraam is een magische struik die op het dak van de Petteflet staat. Deze struik draagt prachtige bessen die zeer geliefd zijn bij de dieren in de stad. Het bijzondere aan de Hasselbraam is dat de bessen niet alleen heerlijk smaken, maar ook magische eigenschappen hebben. Als de dieren  van de stad deze bessen eten, worden ze tijdelijk in staat gesteld om te praten met de mensen en andersom.De bessen van de Hasselbraam maken het mogelijk voor mens en dier om met elkaar te communiceren en samen te werken.

Wij bieden

 • een fijne school met kleine groepen (max 12 leerlingen bij de kleuters, max 16 leerlingen bij de andere groepen) 
 • veel aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 • iedere dag is een nieuwe dag om te leren, zowel didactisch als sociaal-emotioneel
 • betrokken leerkrachten met liefde voor het SBO

Wij vinden het belangrijk dat

 • er een goede samenwerking is met ouders
 • leerlingen zelfvertrouwen krijgen
 • leerlingen hun talenten ontdekken
 • leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen en tot goede keuze maken komen

Extra ondersteuning

De school biedt extra ondersteuning door de aanwezigheid van orthopedagogen , een kinderoefentherapeut, een logopedist, een ouder- en kindadviseur , een jeugdarts en jeugdverpleegkundige, een schooltandarts.

Verder beschikken we over vakleerkrachten gymnastiek, beeldende vorming, en logopedie.

Externe partners

Daarnaast werken we samen met Groei en Glunder en Fibbe SCL als externe partners. Zij bieden hulp aan kind en/of opvoeder met onder andere diagnostiek, weerbaarheidstrainingen en opvoedondersteuning.

Speerpunten voor komend schooljaar

Wereld in Getallen 5
Implementeren nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5. Het team werkt samen met een rekenspecialist om de methode zo passend mogelijk te maken voor onze leerlingen. Dit doen we door studiebijeenkomsten te houden voor de leerkrachten en door onze lessen te laten observeren door de rekenspecialist. Onze rekenwerkgroep houdt de doorgaande lijn in de gaten.

De Vreedzame School
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ´betrokken´ burgers. 

Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij , die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes , maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hier op voorbereiden. Door de hele school heen wordt tegelijkertijd gewerkt aan hetzelfde thema. 

Er zijn 6 thema´s binnen de Vreedzame School

 • Thema 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming en omgaan met elkaar)
 • Thema 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
 • Thema 3: We  hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 • Thema 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 • Thema 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
 • Thema 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Skoolsupport

Skoolsupport: Na schooltijd is er op school gespecialiseerde naschoolse opvang

Na schooltijd is er op school gespecialiseerde naschoolse opvang. Dit wordt georganiseerd door Carehouse en heet Skoolsupport. In samenwerking met ouders en school wordt een maatgericht ondersteuningsplan aangeboden. Skoolsupport is een gespecialiseerde naschoolse opvang. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden komen in aanmerking. Zij werken aan individuele leerdoelen.

Schoolondersteuningsprofiel

Met het Schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden, wat we van onze leerkrachten verwachten, wie onze (externe) partners zijn en waar onze grenzen liggen.

Leerlingvolgsysteem

Om de resultaten van de leerlingen te volgen zullen we dit jaar gebruik gaan maken van de BOOM toetsen

Ontwikkelingsperspectief

Voor elk kind wordt een OPP of te wel een ontwikkelingsperspectief geschreven. Hierin worden de vorderingen, de ontwikkeling en de doelen opgenomen. Dit wordt 2 x per jaar geëvalueerd en vormt de leidraad voor het werken in de groep. U wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor het ´OPP gesprek´ van uw kind. De leerkracht vertelt , eventueel samen met uw kind, over zijn of haar ontwikkeling