Praktische informatie

Schooltijden

  • 08.20 uur: Toezicht op het plein
  • 08.30 uur: De eerste bel gaat, de schooldeur gaat open
  • 08.40 uur: De tweede bel gaat, de lessen starten
  • 14.20 uur: De lessen eindigen

Formulieren

Wil je verlof aanvragen voor je kind vanwege een gewichtige reden? Gebruik dan het eerste formulier. Voor extra vakantie vanwege een bijzondere reden, gebruik je het formulier ´vakantieverlof´. Dit wordt nooit toegekend in de eerste en laatste schoolweek van het schooljaar. Verlofaanvragen gaan via de directie en kun je inleveren bij de administratie. U kunt het formulier ook opvragen bij de administratie. 

Naschoolse activiteiten

Dit schooljaar vinden de volgende naschoolse activiteiten plaats: Knutselen en Mediawegwijs. 1 maal per week kunnen de leerlingen zich inschrijven voor deze activiteiten die een aantal weken duurt. De activiteiten worden per unit aangeboden. Per activiteit kunnen ongeveer 8 a 10 leerlingen zich inschrijven. Bij een volgende periode komen dan weer nieuwe leerlingen aan de beurt. De naschoolse activiteit vindt plaats van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Ook worden er sportactiviteiten georganiseerd na schooltijd. Deze activiteiten worden georganiseerd door Team Sportservice Amsterdam.

Leerlingenvervoer

Leerlingen die vanaf januari 2024 verder dan 5 km wonen en niet in staat zijn om zelfstandig of begeleid naar school te komen , komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. Ouders moeten dit zelf aanvragen bij de gemeente, school kan, indien van toepassing ondersteunen bij de aanvraag. Voorwaarde is wel dat wij de dichtstbijzijnde SBO school zijn.

Parro app

Op de Hasselbraam maken we gebruik van de Parro app. Via de Parro kunnen de leerkrachten en ouders alle belangrijke en leuke informatie met elkaar delen. Ook worden daar groepsbrede mededelingen gedaan. Ook kunnen er persoonlijke berichten uitgewisseld tussen ouders en leerkracht. Via de Parro app kunnen we de ouders ook om hulp vragen bij activiteiten en het maken van een rooster voor de 10- minutengesprekken.

Het is belangrijk om de Parro app regelmatig te controleren op belangrijke berichten die geplaatst worden.

Ziek

Wat vervelend. Uw kind is ziek! Dan is thuis de beste plek om op te knappen
Als  uw kind ziek is moet u dit melden aan de school. Dit kunt u  vanaf 8.00  uur telefonisch melden aan de school. U kunt uw kind ook zelf absent melden via de Parro app . Het is ook fijn om te weten wat er aan de hand is en wanneer uw kind ongeveer weer aanwezig zal zijn. 

Beleid bij ziekte leerkracht:
Iedereen is weleens ziek. Heel vervelend maar zeker als je leerkracht bent! Zoveel mensen en met name de kinderen rekenen erop dat de leerkracht er gewoon is. Het veroorzaakt best wat  overlast als ze er dan (onverwachts) niet zijn. Ziek melden doen we dan ook niet graag. Maar soms kan het niet anders. Lees hieronder hoe we dat zo goed mogelijk oplossen!

Als een leerkracht (kortdurend) ziek is en niet voor de groep kan, proberen wij eerst een invalleerkracht te vinden. Met het huidige leerkracht tekort, lukt dat niet altijd. In dat geval wordt, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, een van de onderstaande oplossingen gekozen.

  • We lossen het op door een collega de groep op te laten vangen
  • We geven de groep vrij en vragen ouders de kinderen thuis op te vangen. Dit proberen we zo spoedig mogelijk te communiceren. Het is belangrijk om de Parro app in de gaten te houden,  Mocht het  niet lukken om uw kind thuis op te vangen, dan is er altijd de mogelijkheid om uw kind toch naar school te laten komen. Uw kind wordt dan in een andere groep ondergebracht. 

In geval van een lange(re) afwezigheid van een leerkracht , wordt een invalleerkracht gezocht voor een langere periode. 


Inloop koffieochtend

1x per week is er inloop koffieochtend voor de ouders. De ouders leren elkaar zo beter
kennen. Tijdens deze ochtend kunnen er ook onderwerpen besproken worden die te maken
hebben met de ontwikkeling van de kinderen. De ouder-en kindadviseur kan op verzoek van
de ouders ook voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen. Zo is er al een koffieochtend geweest
over Positief Opvoeden. Tijdens de koffieochtenden kunnen ouders ook zelf onderwerpen
aandragen waar zij informatie over willen krijgen.

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.